Framväxande infrastruktur och transportsystem

Tillkomsten av modern teknik har avsevärt förbättrat det transportsätt som vi har för närvarande och detta kan tillskrivas det moderna järnvägssystemet, infrastruktur som vägar och broar och uppfinningen av flygplanet och bilen. Alla dessa framsteg beror på människans uppfinningsrikedom inom teknik, naturvetenskap och matematik.

För århundraden sedan, när bilen eller någon annan maskindriven form av transport ännu väntar på uppfinning, är det fortfarande ett stort problem att resa och transportera djur och jordbruksprodukter. Föreställ dig hur långsam Tågtransport gods var när människor använder åsnor, hästar och bland annat dragvagnar, vagnar och vagnar för att transportera människor och produkter till sina destinationer. Medicinska och sociala problem åtgärdades inte i tid och på lämpligt sätt på grund av de förseningar som uppstod på grund av transportproblem och informationsspridning.

Historien om hur infrastruktursystemet kan ha startat kan vara svår att spåra eftersom stigar, som först restes av hästar och andra djur, sedan breddades för att ge plats åt vagnar, vagnar och bland annat tills de blev utvecklade, med uppfinningen av bilar , för bilar och bussar att åka på. I takt med att bilarna blev bättre byggdes vägar och broar och blev bättre när fler uppfinningar har kommit.

Ångmaskinens ankomst på 1700-talet banade väg för uppfinningen av moderna järnvägar och tåg. År 1817 beviljades John Stevens den första järnvägschartern i Nordamerika och anslag kom snart efter varandra, vilket gav de första järnvägarna i drift. Järnvägsprojekt som konceptualiserades under den tiden blev bättre för varje gång tills det blev helt operativt. 1970 antog den amerikanska kongressen Rail Passenger Service Act för skapandet av Amtrak, som betjänar mer än 20 miljoner kunder årligen genom sitt nationella nätverk av tåg som transporterar människor in och ut ur staden och från en stad till en annan.

Eftersom den är en av de största, sysselsätter den tjugotre tusen personer på olika avdelningar som utför olika uppgifter. Hittills är Vancouver Skytrain, som transporterade i genomsnitt 622 000 passagerare per dag under de 17 dagar långa olympiska vinterspelen 2010, det längsta automatiserade snabbtransportsystemet i världen som färdas 80-90 kilometer i timmen med högsta hastighet och cirka 45 kilometer per timme i genomsnitt. Den inkluderar också den längsta kabelstödda transit-bara bron i världen, Skybridge, som sträcker sig över Fraser River och förbinder Westminster med Surrey, gör det möjligt för Skytrain att passera mellan King George Station och Waterfront Station.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *